Bootrom là gì?

Trước khi quyết định lắp đặt phòng máy bootrom chúng ta cần tìm hiểu kiến thức cơ bản về bootrom. Phải biết được Bootrom là gì? lợi ích của bootrom như thế nào? Bootrom có ưu nhược điểm là gì?

Mạng Bootrom là gì?

Diskless hay Bootrom, thực  sự  là một mạng mà máy tính không cần dùng  ổ  cứng cho tất cả  các máy trạm. tất cả  boot từ  server thông qua mạng. mạng này đươc gọi là diskless network và những máy trạm đươc  gọi là Diskless Workstations.

Máy chủ được cài hệ điều hành Linux hoặc windows server tùy nhu cầu của từng phòng máy mỗi hệ thống sẽ có những ưu nhược điểm riêng của nó.

Ưu nhược điểm của bootrom

Một mạng diskless đươc thiết kế  để  giảm chi phí máy trạm, mặt khác nhằm tạo thuận lợi cho việc sửa chữa bảo trì. Cần phải nghĩ xem, nếu các máy trạm sử  dụng phần mềm và hệ  điều hành từ  máy chủ,  máy chủ  có  hệ  thông quản lý và bảo trì, nâng cấp phần mềm chỉ  cần hoàn thành trên máy chủ.

Ưu điểm nổi bật của mạng diskless là tiết kiệm chi phí, dễ  quản lý, bảo trì dễ dàng, an ninh và ổn định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*